V našej jazykovej inštitúcií JUNIOR English sa zameriavame na výučbu anglického jazyka a prípravy študentov na certifikáty Cambridge university.

Dlhodobo spolupracujeme s organizáciou British Council s medzinárodným pôsobením v oblasti vzdelávania a kultúrnych vzťahov .V súčasnosti sme partnerom British Council prostredníctvom programu Addvantage.

Čo nás charakterizuje

 

Naším cieľom je, aby absolventi vedeli predovšetkým dobre komunikovať v cudzom jazyku a mali silné základy z gramatiky. Výučba je zameraná na kvalitné zvládnutie angličtiny a neustále opakovanie daných tém pokým ich študenti trvale neosvoja.

Pri výučbe sú využívané aj technické vzdelávacie prostriedky, ktoré sú potrebné na lepšie pochopenie učiva a jazykového prejavu.

Osnova výučby je zameraná podľa harmonogramu prípravy na získanie certifikátov University of Cambridge pre všetkých žiakov, či už budú absolvovať skúšky alebo nie.

Príprava na skúšky Cambridge English pre uchádzačov je metodicky založená tak, aby sa rozvinuli zručnosti používania angličtiny v praxi. Skúšky Cambridge English vo svete uznávajú tisíce univerzít a vysokých škôl, zamestnávateľov, ministerstiev a vládnych agentúr, imigračných úradov a profesijných združení. Samotná University of Cambridge obsadzuje pravidelne popredné umiestnenie medzi univerzitami sveta. O kvalite prípravy v našom kurze svedčí aj fakt ,že skúšky úspešne absolvovalo niekoľko stoviek študentov.

Samozrejme každý študent obdrží na konci školského roku písomné hodnotenie o aktivite a vedomostiach v kurze za daný školský rok.

 

História

 

V roku 1999 sme si prenajali priestory na Osemročnom gymnáziu J.Letrricha v Martine za účelom doplňujúceho vzdelávania žiakov z anglického jazyka.

V roku 2001 na základe dobrej spolupráce s vedením školy Osemročného gymnázia J.Letrricha a podpore pre mimoškolskú činnosť sme založili súkromný kurz anglického jazyka za účelom zvýšenia predovšetkým komunikácie v anglickom jazyku.

Po nadviazaní spolupráce s British Council v roku 2OO2 je kurz zameraný na rozšírenie a zvýšenie znalostí v troch základných zručnostiach: komunikácia – posluch – gramatika. Odvtedy sa pripravujú žiaci ku skúškam Cambridge English pravidelne každý rok.