Podrobnejšie informácie o kurzoch a výučbe angličtiny získate:

  • telefonicky na čísle 0908 050 112
  • e-mailom : viera.sinkovicova@gmail.com
  • osobne v Gymnáziu J. Lettricha v Martine, učebňa č.139
  •