Mobil 0908 050 112

 

Žiaci od 12 do 15 rokov

 

Kurz je zameraný pre žiakov :

  •  - od primy osemročného gymnázia

  •  - od 6.triedy základnej školy

 

 

Kurz pozostáva z výučby anglického jazyka s 2 vyučovacími hodinami do týždňa (jedna vyučovacia hodina je 60 minút) po 14.oo hodine .Poplatok za kurz je podľa plánovaných vyučovacích hodín v splátkach za 2 alebo 3 mesiace bez sviatkov a prázdnin.

 

Vyučovacie hodiny prebiehajú v anglickom jazyku s výnimkou vysvetlenia zložitejších partií z gramatiky.

Podmienkou nástupu do kurzu nie sú vstupné testy.

 

Osnova výučby je zameraná podľa harmonogramu prípravy na získanie certifikátov Cambridge pre všetkých študentov, či budú absolvovať test alebo nie.

Študenti sa môžu zúčastniť testov na získanie certifikátu Cambridge PET(B1) v štvrtom roku štúdia. Skúšky na tieto certifikáty študenti absolvujú s anglickým lektorom resp. s lektormi Britskej rady.

Dosiahnutý výsledok testovania na získanie certifikátov Cambridge na medzinárodnej úrovni bude pre Vás užitočnou informáciou o jazykových schopnostiach Vášho syna alebo dcéry. Deti získavajú sebavedomie, neboja sa komunikovať a zároveň získajú skúsenosť, ktorá im pomôže v budúcnosti pri  skúškach vyššej náročnosti Cambridge university .

 

Po absolvovaní kurzu študent zvláda:

  • - hovorený aj písomný prejav v oblastiach, ktoré sa ho bezprostredne dotýkajú
  • - dokáže na tieto témy viesť rozhovor
  • - dokáže sa v bežných situáciách dohovoriť v cudzej krajine
  • - dokáže hovoriť o svojich zážitkoch, skúsenostiach, plánoch, ambíciách, dokáže vysvetliť a zdôvodniť svojej konanie a to aj písomnou formou
  • - jeho ústny prejav je plynulejší, písaný prejav komplexnejší a slovná zásoba sa prehlbuje
Powered by CouchCMS