Mobil 0908 050 112

Dôležité informácie

Úvodné stretnutia  žiakov kurzu  z jazyka anglického  Cambridge course sa uskutoční nasledovne :

Noví študenti 1.ročníka Osemročného gymnázia

dňa 5.septembra 2017 t. j. v utorok v čase od 09, 00 hod. do 11,00 hod.

a

Študenti, ktorí navštevovali kurz už v minulom školskom roku

dňa 4. a 5.septembra 2017 t. j. pondelok a utorok v čase od 9, 00 hod. do 11,00 hod. / informácie o rozvrhu hodín na nový školský rok /

 

Miesto stretnutia : prvé poschodie číslo dverí 139 ( učebňa Cambridge ) 

Vyučovanie podľa dohodnutého rozvrhu začína dňa 6.septembra 2017 t.j. v stredu.

V roku 1999 sme si prenajali priestory na Osemročnom gymnáziu J.Letrricha v Martine za účelom doplňujúceho vzdelávania žiakov z anglického jazyka. V roku 2001 na základe výbornej spolupráce...

Kurz je zameraný pre žiakov a študentov:

- od 12 do 15 rokov

Prihlásiť sa do kurzu anglického jazyka môžete:
- telefonicky na čísle 0908 050 112
- e-mailom (vyplnením a zaslaním tohto dokumentu)
- osobne v Gymnáziu J. Lettricha v Martin učebňa č.139

Dlhodobo úzko spolupracujeme s organizáciou British Council s medzinárodným pôsobením v oblasti vzdelávania a kultúrnych vzťahov .V súčasnosti sme partnerom British Council prostredníctvom programu Addvantage.

 
Powered by CouchCMS